Beautiful Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
-----------
 
  
 
 
 
                
  
 
 
 
 
 
              
 
        
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

Laatste reacties

 

 

Overwinnend Loven


Ik zal U loven, HERE, met mijn ganse hart, Ps. 9, 2-3 ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste.
want hemelhoog is uw goedertierenheid, Ps. 57, 11 tot aan de wolken reikt uw trouw.
U, U bent de HERE, en buiten U is er geen Verlosser. Jes 43,11
Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt. Job 10,12
Ik vertrouw op U HERE met mijn ganse hart en steun niet op eigen inzicht. spr. 3,5
Gij zijt mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ps. 89, 23
Alles wat ik U geef, zal tot U komen, en wie tot U komt, zal U geenszins uitwerpen. Joh. 6, 37
U bewaart mij voor benauwdheid, U omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Ps.32,7
Uw rechterhand, HERE, heerlijk door kracht, uw rechterhand, HERE, verplettert de vijand. ex. 15, 6
want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 1Joh. 5, 4


In Jezus Naam, Amen

DPM
Reacties

 

 

Ik Ben...

Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, zegt de Here God, die, die was en die komt, de Almachtige."1"
Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij."2"
Ik ben de deur, als je door Mij binnenkomt zal je behouden worden; en je zal ingaan en uitgaan en voedsel vinden."3"
Ik ben de Goede Herder en Ik ken je en jij kent Mij zoals de Vader Mij kent, en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven voor je in. De dief komt om je te beroven, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomenom je leven te geven en overvloed."4"
Ik ben het brood van het leven; als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben en als je in Mij gelooft zul je nooit meer dorst krijgen. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven."5"
Ik ben de opstanding en het leven, als je in Mij gelooft, zul je leven, zelfs al ben je gestorven."6"
Ik ben het licht van de wereld; als je Mij volgt, zal je, nooit in de duisternis wandelen, maar je zal het licht van de wereld hebben."7"
Ik ben die Ik ben."8"
1 Openbaring 1:8 & 22:13 2 Johannes 14:6 3 Johannes 10:9 4 Johannes 10:14 & 10 5 Johannes 6:35 6 Johannes 11:25 7 Johannes 8:12 8 Exodus 1:14


Bron: DPM

 

 


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl