Beautiful Place
Categorieën
-----------
 
  
 
 
 
                
  
 
 
 
 
 
              
 
        
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

Laatste reacties
Zegeningen van onze Hoge Priester
 
 
 
 
 
De Bijbel vertelt ons dat toen Christus opsteeg naar de hemel Hij de bediening van Hoge Priester – voor een ieder die in geloof tot Hem komt – op zich nam. “doch Híj heeft, juist doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap, dat op geen ander kan overgaan” (Hebreeën 7:24).
Jezus is onveranderlijk – Hij is altijd dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. En zolang u leeft zal Hij uw Hoge Priester in de hemel zijn, die namens u tot de Vader gaat, en Hij zal uw Hoge Priester blijven totdat u naar huis gaat om bij Hem te zijn.
Onze Hoge Priester is gezeteld aan de rechterhand van de Vader, in de zetel van autoriteit: “wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen” (Hebreeën 8:1). Onze Hoge Priester heeft alle macht en autoriteit in Zijn bereik
Jezus is op dit moment in de aanwezigheid van de Vader om voorbede voor ons te doen. Hij confronteert onze aanklagers en zegt “Ik bestraf jou satan. Deze persoon is de Mijne omdat hij besprenkeld is met Mijn bloed. Hij is verzekerd in Mij en al zijn schulden zijn volledig betaald!”. Maar ik geloof dat er zelfs nog meer is wat we kunnen leren over de bediening van onze geweldige Hoge Priester.
Het was de taak en het voorrecht van de hoge priester in het Oude Testament om tot het Heilige der Heiligen in te gaan om het volk te zegenen. De Heer instrueerde Mozes: “Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede” (Numeri 6:23-26). Met andere woorden, nadat de hoge priester het bloed het Heilige der Heiligen heeft binnengebracht, en het besprenkeld heeft over de genadetroon en met het wierook heeft gezwaaid komt hij naar buiten om het volk onder ogen te komen en hen te zegenen.
Dit is de onveranderlijke bediening van onze Hoge Priester. Jezus zegt “Ik zal u met Mijn bloed bedekken. Ik zal voorbede voor u doen bij de Vader en ik zal naar buitenkomen om u te zegenen”.
Toen in het Oude Testament de priester deze zegening voor het volk uitsprak, was het niet slechts een wens voor hen. Hij zei niet “Ik wens u vrede toe, ik wens dat de Heer Zijn aangezicht over u uitstrekt”. Nee, de zegen werd kracht bijgezet door de volle kracht van God (zie Numeri 6:27).
Zo is het nu ook wanneer de Heere Jezus zegent, Hij wens ons niet alleen het goede toe. Hij spreekt de zegeningen uit met autoriteit – en het zal geschieden!
 
@David Wilkerson
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl