Beautiful Place
Categorieën
-----------
 
  
 
 
 
                
  
 
 
 
 
 
              
 
        
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

Laatste reacties
Overwinnend Loven

 

 

Overwinnend Loven


Ik zal U loven, HERE, met mijn ganse hart, Ps. 9, 2-3 ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste.
want hemelhoog is uw goedertierenheid, Ps. 57, 11 tot aan de wolken reikt uw trouw.
U, U bent de HERE, en buiten U is er geen Verlosser. Jes 43,11
Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt. Job 10,12
Ik vertrouw op U HERE met mijn ganse hart en steun niet op eigen inzicht. spr. 3,5
Gij zijt mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ps. 89, 23
Alles wat ik U geef, zal tot U komen, en wie tot U komt, zal U geenszins uitwerpen. Joh. 6, 37
U bewaart mij voor benauwdheid, U omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Ps.32,7
Uw rechterhand, HERE, heerlijk door kracht, uw rechterhand, HERE, verplettert de vijand. ex. 15, 6
want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 1Joh. 5, 4


In Jezus Naam, Amen

DPM
Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl